کارگاه یک روزه ی “روابطمان را متحول کنیم”

شروع:
تاریخ برگزاری دوره متعاقبا اعلام می شود
پایان:
مکان:تهران – دفتر روز اول علی بابا (میدان آزادی، جنب ایستگاه مترو بیمه، بین بیمه 2 و 3 کارخانه نوآوری سوله 9 و 10)
موضوع:کارگاه یک روزه ی “روابطمان را متحول کنیم” – بدون پیش نیاز
تسهیلگران دوره

توضیحات

اساس روابط ما در ارتباطات عاطفی، براساس تعاریف ، انتظارات و آن طور که تا به حال بزرگ شده ایم شکل گرفته است و این مساله باعث شده تا ما با تعاریف و انتظارات شخصی وارد روابط شویم و بدون تمایز دادن این مساله ناکارآمدی رابطه را به دلایلی اشتباه نسبت دهیم.
همه ی ما لیستی از ویژگی های یک رابطه ی ایده آل داریم و پیوسته در حال مقایسه ی روابطمان با آن لیست می باشیم.
لیست ما باعث شده است تا همواره به دنبال تغییر و بهتر کردن روابط خود باشیم و امیدوار باشیم تا رابطه ی بعدی را بهتر، کاراتر و مستحکم تر از رابطه ی فعلیمان آغاز کنیم.
در این کارگاه در بستر ادبیات تحول، پویشی اصیل در بنیاد روابطمان انجام می دهیم. و با بستری متفاوت با مفاهیم عشق و رابطه آشنا می شویم. میان ملاحظات ، مخالفت ها و شکایات در رابطه تمایز قایل می شویم و با شیف دادن بسترمان در رابطه ، دسترسی به امکان های نوینی در رابطه پیدا می کنیم که تا کنون برایمان در دسترس نبوده اند.
حضور در این کارگاه این امکان را فراهم می کند تا دسترسی به بودن و عملکردی مستقل از شرایط رابطه داشته باشیم و بتوانیم روابطمان را به بستری برای عملکرد تبدیل کنیم.

گفت و گو هایی که در این کارگاه خواهیم داشت عبارتند از:
تعاریف ما از رابطه
تمایز رابطه به عنوان بستری برای دوست داشتن
تصورات ما در مورد رابطه ی ایده آل
شرایط رابطه
عشق چیست؟
عشق به عنوان یک جایگاه
بودن ما در یک رابطه
رابطه به عنوان فضایی برای کارکرد
تعهد
تفاوت داستان و آنچه اتفاق افتاده است
شکایت
ملاحظات ما و نحوه ی بیانشون
مخالفت در رابطه
اعتماد
خلق امکان جدید در رابطه
و…

تهران، میدان آزادی، جنب ایستگاه مترو بیمه (بین بیمه 2 و 3) کارخانه نوآوری سوله 9 و 10