کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط

شروع:
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ – ۹ صبح
پایان:
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ – حدود 1۹ عصر
مکان:تهران – دفتر روز اول علی بابا (میدان آزادی، جنب ایستگاه مترو بیمه، بین بیمه 2 و 3 کارخانه نوآوری سوله 9 و 10)
موضوع:کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط (بدون پیش نیاز)
تسهیلگران دوره
تسهیلگران دوره: مجید حسینی نژاد - مسعود ملک محمدی

تومان490,000

برگزار شده

توضیحات

اساس روابط ما در زندگی در بستر روابطی که با پدر و مادرمان داشته ایم شکل می گیرند.استراتژی ای که ما در کودکی برای بقا در خانواده بنا می کنیم در آینده ما را بدین سمت می برد تا جایگاه والدینمان را در گفت و گو ها اتخاذ کنیم. از نظر یک کودک پدر و مادر قهرمان و همیشه برنده هستند و ما در روابطمان تصور می کنیم زمانی برنده هستیم که شبیه پدر و مادرمان باشیم و در ادامه ی زندگی خودآگاه و ناخودآگاه این مساله را تکرار می کنیم.

به عنوان یک کودک هر آنچه که به عنوان بد ، خوب ، درست و یا غلط برای خود ثبت می کنیم، در راستای رفتار و گفت و گوهای پدر یا مادر (یا جانشینان عاطفی آنها) است. این مساله ما را در حبس ابدی قرار می دهد که بودن و عملکرد ثابتی در سایر روابطمان به ما می دهد و” تا زمانی که رابطه با پدر و مادرمان را کامل نکنیم تمام روابط ما در مورد رابطه با والدین خواهد بود.”

 

در این کارگاه در بستر ادبیات تحول پویشی اصیل در بنیاد رابطه با پدر و مادر انجام می دهیم. با یکدیگر اساس ارتباط با پدر و مادر را کشف می کنیم و با شیف دادن این بستر و خلق فضای باز، بستر نوینی برای ارتباط با والدین خلق می کنیم.

حضور در این کارگاه این امکان را فراهم می کند تا با کامل کردن روابطه یمان با پدر و مادرمان، روابط فعلیمان را بر اساس انتخاب های واقعی شکل دهیم و همچنین رابطه با فرزندانمان را چیزی فراتر از جبران کودکی خود بنا کنیم.

گفت و گو هایی که در این کارگاه خواهیم داشت عبارتند از:

برسی بستر فعلی رابطه با والدین
قوائد رابطه با پدر و مادر
کودکی و غریضه ی بقا
اکت ما در مواجهه با اولین بحران زندگی
بازپخش فیلم رابطه با پدر و مادر
بلوغ و تغییر ماهیت ارتباطی ما
کامل کردن رابطه با پدر و مادر
پذیرش
بخشش
قدردانی
برداشت مسئولیت
گفت و گوی اصیل
خلق امکان نوین در رابطه
و …

تهران، میدان آزادی، جنب ایستگاه مترو بیمه (بین بیمه 2 و 3) کارخانه نوآوری سوله 9 و 10