تور آینده خلق شده

شروع:
زمان دوره متعاقبا اعلام خواهد شد
پایان:
مکان: تهران (محل دقیق به زودی اعلام خواهد شد)
موضوع:تور آینده خلق شده
تسهیلگران دوره

توضیحات

انواع مختلفی از آینده وجود دارد. مثلاً آینده به صورت «هدف» وجود دارد، یعنی آینده‏ای که فرد برای رسیدن به آن کار یا تلاش می‏کند. همچنین آینده به شکل آینده‏ای که فرد «به آن امیدوار است» یا «امید واهی» و آینده به شکل آینده‏ای که “از آن می‏ترسد” یا “نگران آن است” و یا آینده‏ای که “باید از آن اجتناب کرد” هم وجود دارد. آینده‏ای که وجود ندارد، آیندۀ «حتمی» است. آینده هیچ وقت حتمی نیست؛ آینده همیشه فقط به صورت یک امکان وجود دارد.

اما آینده‏ای که بیشترین فشار را بر زمان حال تحمیل می‏کند، آینده «نشأت گرفته از گذشته» است.
در این دوره با شیف دادن بستری که در مورد آینده داریم و خلق تمایزات زبانی به صورت پرقدرت دسترسی به خلق آینده ای را فراهم می کنیم که بودن و عملکرد ما را متحول کند.

گفت و گو هایی که در این دوره خواهیم داشت:
انواع آینده
توهم انتخاب
آینده به عنوان بستر
آینده ی پیش فرض
شفاف کردن آینده
آینده ی خلق شده
جک کیهانی
تمایزات زبانی در خلق آینده ی خلق شده

محل برگزاری دوره متعاقبا اعلام می شود