کارگاه “کشف” (مطهری – دوره اول)

شروع:
۹۸/۰۲/۰۴ (ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰)
پایان:
۹۸/۰۵/۳۰ (ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰)
مکان: تهران – خیابان مطهری – خیابان کوه نور – کوچه یکم – پلاک 8
موضوع:کشف دست رسی عملی به تحول
تسهیلگران دوره
مسعود ملک محمدی

توضیحات

شروع: 98/08/18 (شنبه ها ، یک هفته در میان)

پایان: دوره ی 6 ماهه

هزینه : ماهانه 180 هزار تومان (2 جلسه ی سه و نیم ساعته – هزینه ماه به ماه پرداخت می شود.)

تسهیلگر : مسعود ملک محمدی

 

لحظاتی در زندگی همه ی ما بوده است که دقیقا به هدف زده ایم. لحظاتی که می دانستیم چه چیز می خواهیم و راه رسیدن به آن را پیدا کرده ایم. لحظاتی که از آن چیزی که تا به حال “بودن” ما شده ، فراتر رفته ایم. اما نتوانسته ایم دیگر آن لحظات را تکرار کنیم. بارها گذشته را مرور کرده ایم اما آن عنصری که این دسترسی را برای ما ایجاد کرده بود را پیدا نکرده ایم. چیزی که ما را “فوق العاده” کرده ، چیزی که منشا تحول در ما شده است.

دراین دوره بستری می سازیم تا ابتدایی ترین پایه های “ادبیات تحول” رابا هم کشف کنیم و ازاین طریق با دسترسی بی واسطه به مفاهیم در میدان عمل، نوع بودن و عملکردی را خلق کنیم که در هر موقعیتی مارا ورای آنچه که تا به حال بوده ایم ببرد تا با هم “تحول” را کشف کنیم.

این جلسات شنبه ها یک هفته در میان به مدت 6 ماه برگزار می شوند.(شروع از 18 آبان) شرکت در این جلسات نیازمند هیچ پیش زمینه ی قبلی نمی باشد.

دستاورد مورد انتظار ما از این دوره:

 • گشایش در کیفیت زندگی
 • گشایش در بهره وری شخصی
 • دست رسی به دنیای نتایج خارق العاده

مباحثی که در این دوره مطرح می شود شامل:

 • تمایزات زبانی
 • تحول
 • کشف کردن
 • استادی
 • بستر
 • نیت و بستر خلق شده
 • تفاوت داستان و واقعیت
 • نقطه ی کور
 • گفت و گو
 • ضد نیت
 • معنای زندگی
 • تمامیت
 • روراستی
 • هنر بودن و عملکردن از قلمرو امکان