دوره راهبر بودن و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی – کرمانشاه

شروع:
۹۸/۰۶/۱۵
پایان:
۹۸/۰۶/۲۲
مکان:کرمانشاه
موضوع:دوره راهبر بودن و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی – کرمانشاه
تسهیلگران دوره
مجید حسینی نژاد - مسعود ملک محمدی

توضیحات

همه‌ي راهبران واقعي، ساخته مي‌شوند، راهبر به دنيا نمي‌آيند. حتي كساني كه براي راهبري به دنيا مي‌آيند، اگر خودشان را به عنوان راهبر توسعه ندهند، با شكست مواجه خواهند شد، يعني اگر بر راهبر بودن و تمرین موثر راهبري تسلط پيدا نكنند، در راهبري شكست مي‌خورند.

 

شرکت کنندگان در این دوره‌ کشف می‌کنند که راهبری واقعی هرگز به معنای جایگاه و عنوان شغلی، پول، میزان اثرگذاری و یا هرگونه خصیصه‌‌ی رایج به عنوان راهبری و نتایج شناخته شده آن نیست.

به جای کسب دانش بیشتر در مورد راهبری، شما به راهبری و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی خود دسترسی پیدا خواهید کرد.

گفت و گوی راهبری توسط جمعی از راهبران شناخته شده معاصر تدوین شده است. با بکارگیری رویکرد هستی شناسی و پدیدار شناسی در مطالعه راهبری، آن‌ها  دسترسی عملی فراهم کرده‌اند که “آن طوری که شما برای خودتان در موقعیت‌هایی که راهبری می‌کنید نمود پیدا می‌کنید” را دگرگون می‌کند.

یعنی در موقعیت‌های راهبری، فارغ از شرایط و محیط، شما به طور طبیعی، عملی راهبر گونه داشته باشید بدون آنکه لازم باشد هرگونه استراتژی یا تکنیک راهبری را به یاد آورید. شما دوره را در حالی ترک خواهید کرد که به “راهبر بودن و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی” دسترسی پیدا کرده‌اید.

در طول این دوره راه‌های متداول فکر کردن به چالش کشیده می‌شود، روش‌های جدید تفکر به صورت طبیعی برای شما آشکار می‌شود و خود را به صورت طبیعی در حال ساختن موفقیت‌های بزرگتر در ابعادی از زندگی که “برای شما بیشترین اهمیت را دارد” می‌یابید.

منظور از “ابراز طبیعی خود”، این است که فرد در هر موقعیت راهبری، نوع بودن و عملکردش، خود به خود  “راهبر بودن” و “عملکرد موثر راهبری” خواهد بود و در نتیجه پاسخ او به هر آنچه که با آن سر و کار دارد، یک پاسخ موثر و شهودی است.

سوالات متداول
کرمانشاه – هتل پارسیان
https://www.google.com/maps/place/Parsian+Kermanshah+Hotel/@34.3584355,47.1144256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7b63d6830e45d469!8m2!3d34.3584355!4d47.1144256