جلسات “پویش در بدیهیات کرخت شده” (دوره اول)

شروع:
۹۸/۰۲/۱۴ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)
پایان:
۹۸/۰۵/۲۶ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)
مکان: تهران – خیابان مطهری – خیابان کوه نور – کوچه یکم – پلاک 8
موضوع:پویش در بدیهیات کرخت شده ی زندگی
تسهیلگران دوره
مجید حسینی نژاد

توضیحات

شروع: هفته ی دوم آذر روزهای یکشنبه به صورت هر 2 هفته یکبار
پایان: دوره ی 6 ماهه
قیمت: ماهی 180 هزار تومن (2 جلسه ی ۳.۵ ساعته – هزینه ماه به ماه پرداخت می شود.)

در این کارگاه هر دو هفته یکبار روی یکی از بدیهیات کرخت شده زندگیمون باهم پویش میکنیم بدیهیاتی از جنس “بودن”، “من”،”خلق کردن”،” دستاورد”، “سکوت”، ” تمایز” ، “نیت” و …
دستاورد مورد انتظار ما از این دوره:

• گشایش در کیفیت زندگی
• گشایش در بهره وری شخصی
• دست رسی به دنیای نتایج خارق العاده