کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ - ۹ صبح

در این کارگاه در بستر ادبیات تحول پویشی اصیل در بنیاد رابطه با پدر و مادر انجام می دهیم. و با شیف دادن این بستر و خلق فضای باز بستر نوینی برای ارتباط با والدین خلق می کنیم.

 

کارگاه “کشف” (6 ماه – یک هفته در میان)

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)

دراین دوره بستری می سازیم تا ابتدایی ترین پایه های ادبیات تحول را کشف کنیم و ازاین طریق با دسترسیه بی واسطه به مفاهیم در میدان عمل، نوع بودن و عملکردی پیدا کنیم که ما رو از زندگی در بطری منیت خارج کنه و فضای امکان رو پرقدرت در اختیارمون قرار بده.

 

جلسات “پویش در بدیهیات کرخت شده” (۶ ماه – یک هفته در میان)

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)

در این کارگاه هر دو هفته یکبار روی یکی از بدیهیات کرخت شده زندگیمون باهم پویش میکنیم بدیهیاتی از جنس،”خلق کردن” ،” دستاورد”، “سکوت”، ” تمایزات راهبری” ، “نیت” “بودن”، “من” و …

 

تور آینده خلق شده

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۰4 - ساعت ۹ صبح

انواع مختلفی از آینده وجود دارد. مثلاً آینده به صورت «هدف» وجود دارد، یعنی آینده‏ای که فرد برای رسیدن به آن کار یا تلاش می‏کند. همچنین آینده به شکل آینده‏ای که فرد «به آن امیدوار …

 

کارگاه یک روزه ی “روابطمان را متحول کنیم”

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/11/1۸ - ساعت 9 صبح

اساس روابط ما در ارتباطات زناشویی و همچنین محیط کار براساس تعاریف ما و طوری که تا به حال بزرگ شده ایم شکل گرفته اند. این مساله باعث شده تا ما با تعاریف و انتظاراتی شخصی وارد …

 

دوره راهبر بودن و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی – مشهد

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

همه‌ی راهبران واقعی، ساخته می‌شوند، راهبر به دنیا نمی‌آیند. حتی کسانی که برای راهبری به دنیا می‌آیند، اگر خودشان را به عنوان راهبر توسعه ندهند، با شکست مواجه خواهند شد، یعنی اگر بر راهبر بودن و تمرین موثر راهبری تسلط پیدا نکنند، در راهبری شکست می‌خورند.