کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ - ۹ صبح

در این کارگاه در بستر ادبیات تحول پویشی اصیل در بنیاد رابطه با پدر و مادر انجام می دهیم. و با شیف دادن این بستر و خلق فضای باز بستر نوینی برای ارتباط با والدین خلق می کنیم.

 

دوره راهبر بودن و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی – ***مشهد***

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

همه‌ی راهبران واقعی، ساخته می‌شوند، راهبر به دنیا نمی‌آیند. حتی کسانی که برای راهبری به دنیا می‌آیند، اگر خودشان را به عنوان راهبر توسعه ندهند، با شکست مواجه خواهند شد، یعنی اگر بر راهبر بودن و تمرین موثر راهبری تسلط پیدا نکنند، در راهبری شکست می‌خورند.

 

کارگاه “کشف” (6 ماه – یک هفته در میان) (مطهری – دوره دوم)

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)

دراین دوره بستری می سازیم تا ابتدایی ترین پایه های ادبیات تحول را کشف کنیم و ازاین طریق با دسترسیه بی واسطه به مفاهیم در میدان عمل، نوع بودن و عملکردی پیدا کنیم که ما رو از زندگی در بطری %8

 

جلسات “پویش در بدیهیات کرخت شده” (۶ ماه – یک هفته در میان)

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)

در این کارگاه هر دو هفته یکبار روی یکی از بدیهیات کرخت شده زندگیمون باهم پویش میکنیم بدیهیاتی از جنس،”خلق کردن” ،” دستاورد”، “سکوت”، ” تمایزات راهبری” ، “نیت” “بودن”، “من” و …

اسفند ماه : 11 و 25 اسفند

فروردین : 17 و 31 فروردین

 

دوره راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری – دانشگاه شریف

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸ صبح

همه‌ی راهبران واقعی، ساخته می‌شوند، راهبر به دنیا نمی‌آیند. حتی کسانی که برای راهبری به دنیا می‌آیند، اگر خودشان را به عنوان راهبر توسعه ندهند، با شکست مواجه خواهند شد، یعنی اگر بر راهبر بودن و تمرین موثر راهبری تسلط پیدا نکنند، در راهبری شکست می‌خورند.

 

تور آینده خلق شده

(بدون پیش نیاز)
تاریخ شروع: زمان دوره متعاقبا اعلام خواهد شد

انواع مختلفی از آینده وجود دارد. مثلاً آینده به صورت «هدف» وجود دارد، یعنی آینده‏ای که فرد برای رسیدن به آن کار یا تلاش می‏کند. همچنین آینده به شکل آینده‏ای که فرد «به آن امیدوار …