فروشگاه

کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط

توضیحات

روابط ما در زندگی در بستر روابطی که در کودکی با پدر و مادرمان داشته ایم شکل می گیرند.استراتژی ای که ما در کودکی برای بقا در خانواده بنا می کنیم در آینده ما را بدین سمت می برد تا جایگاه والدینمان را در گفت و گو ها اتخاذ کنیم. از نظر یک کودک پدر و مادر قهرمان و همیشه برنده هستند و ما در روابطمان تصور می کنیم زمانی برنده خواهیم بود که شبیه پدر و مادرمان باشیم و در ادامه ی زندگی خودآگاه و ناخودآگاه این مساله را تکرار می کنیم. شاید تصور کنیم که ما دقیقا عکس پدر و مادرمان هستیم اما عکس یک چیز هم دقیقا شبیه آن است.

به عنوان یک کودک هر آنچه که به عنوان بد ، خوب ، درست و یا غلط برای خود ثبت می کنیم، در راستای رفتار و گفت و گوهای پدر یا مادر (یا جانشینان عاطفی آنها) است. این مساله ما را در دوره باطلی قرار می دهد که بودن و عملکردی ثابت در سایر روابطمان به ما می دهد و” تا زمانی که رابطه با پدر و مادرمان را کامل نکنیم یعنی هر آنچه که نیاز است که انجام دهیم تا گذشته را در آینده نگذاریم، تمام روابط ما در زندگی در مورد رابطه با والدین خواهد بود.”

در این کارگاه در بستر ادبیات تحول، پویشی اصیل در بنیاد رابطه با پدر و مادر انجام می دهیم. در کنار هم بستر ارتباط با پدر و مادرمان را کشف می کنیم و با تحول این بستر فضای جدید برای ارتباط با والدین خلق می کنیم.

حضور در این کارگاه این امکان را فراهم می کند تا با کامل کردن روابطه مان با پدر و مادر، روابط فعلیمان چه عاطفی و چه کاری را بر اساس انتخاب های واقعی شکل دهیم و همچنین رابطه با فرزندانمان را به چیزی فراتر از جبران کودکی خود تبدیل کنیم.

گفت و گو هایی که در این کارگاه خواهیم داشت عبارتند از:

 • بررسی بستر فعلی رابطه با والدین
 • قوائد رابطه با پدر و مادر
 • کودکی و غریضه ی بقا
 • واکنش ما در مواجهه با اولین بحران زندگی
 • بازپخش فیلم رابطه با پدر و مادر
 • بلوغ و تغییر ماهیت ارتباطی ما
 • کامل کردن رابطه با پدر و مادر
 • پذیرش
 • بخشش
 • قدردانی
 • برداشت مسئولیت
 • گفت و گوی اصیل
 • خلق امکان نوین در رابطه

اطلاعات بیشتر

تسهیلگران

مجید حسینی‌نژاد
مسعود ملک‌محمدی

پیشنیاز

ندارد

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که درباره “کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط” دیدگاه خود را می نویسید!