دنیایی پر از گزینه، بدون هیچ امکان

بدون دیدگاه

تا به حال به تفاوت بین کلمات گزینه و امکان توجه کرده اید؟ به چه چیز گزینه (option) می گویید و به چه چیز امکان (possibility) ؟

قبل از اینکه گفت و گو را پیش ببریم. بیایید معمایی را حل کنیم.

چگونه می توان 9 نقطه زیر را با 4 خط راست، بدون بلند کردن قلم از روی کاغذ به یکدیگر وصل کرد؟

حتی اگر پاسخ سوال را می دانید طوری با آن مواجه شوید که گویا دفعه اولی است که این معما را می شنوید.

چگونه شروع به حل معما کردید؟ احتمالا هر بار با شروع از نقطه ای سعی کردید باقی نقاط را به یگدیکر متصل کنید؟ گرچه برای اتصال نقاط گزینه های مختلفی داشتید (می توانستید از هر نقطه و به هر شکلی خطی را ترسیم کنید.) اما به نظر می رسید، امکانی (حل نهایی معما) وجود ندارد.

همانطور که در تصویر مشخص است برای رسیدن به پاسخ صحیح باید از محدوده  9 نقطه خارج می شدیم (در صورت سوال توضیحی در مورد اینکه فقط در محدوده ی 9 نقطه باقی بمانید وجود نداشت).

زندگی بسیاری از ما مانند همین معمای 9 نقطه است. درحالی که به ظاهر گزینه های متعددی داریم اما هیچ امکانی برایمان وجود ندارد.

So many options, No possibility) ( ما در زندگی گزینه های زیادی برای کار ، روابطه ، محل زندگی و … داریم اما با هر کدام از این گزینه ها پیش برویم هیچ امکانی نمی توانیم خلق کنیم. هر شغلی را انتخاب می کنیم پس از مدتی حس ها، وضع مالی و انگیزه مان کما فی سابق است. گزینه های زیادی برای ازدواج داریم اما به نظر می رسد هر کدام را انتخاب کنیم کیفیت زندگیمان تغییری نمی کند. گاها به دنبال مهاجرت هستیم اما در هر کجا که زندگی می کنیم، زندگیمان تفاوت چندانی پیدا نمی کند و ما دایم در حال دور باطل هستیم. دایما به دنبال رابطه ی بهتر، کیفیت زندگی بالاتر، موقعیت شغلی بهتر، درآمد بیشتر هستیم و در این راه در تصور خود گزینه های بسیاری داریم اما در “بودن” فعلیمان هیچ امکانی برای رسیدن به آن نمی توانیم بدست آوریم.

ما عموما اهدافمان را عوض می کنیم اما با همان روش های قدیمی مان به دنبال ایجاد امکان جدید هستیم.

اصطلاح “تحول” در گفت و گوی ما به عنوان “خلق یک امکان جدید” به کار برده می شود. در حقیقت زمانی که در هر موقعیتی بتوانیم امکانی ماورا گزینه های فعلیمان خلق کنیم توانسته ایم به تحول دست پیدا کنیم. در گفت و گوی تحول ما به دنبال خلق ، قلمرو گفتگویی هستیم که برای ما در هر شرایطی این دسترسی برای ما ایجاد شود که بتوانیم امکانی نوین خلق کنیم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.